TIẾP THEO LÀ GÌ


CHÚNG TÔI ĐÃ HỌC ĐƯỢC GÌUÉ                                                       

QUỸ CHUNG NĂM 2018-19

 • $476,562,253

HỌC SINH CỦA CHÚNG TÔI

GIÁO VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

SẮC TỘC CỦA HỌC SINH

LỚP 3 – LỚP 8

TRÌNH ĐỘ (LEAP PROFICIENCY)

TRÌNH ĐỘ (LEAP MASTERY PLUS)

TỔNG SỐ TRƯỜNG HỢP CÓ GIẤY CHUYỂN KỶ LUẬT

LỚP 9 – LỚP 12

TRÌNH ĐỘ THÀNH THẠO CUỐI KHÓA (EOC)

ĐIỂM TỔNG HỢP ACT TRUNG BÌNH

CHỨNG NHẬN DẠY NGHỀ & KỸ THUẬT

TỈ LỆ TỐT NGHIỆP THEO NHÓM

Ý KIẾN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

ƯU ĐIỂM THỬ THÁCH BẮT ĐẦU DỪNG CÓ THỂ
Các nhà giáo dục Hỗ trợ nội dung cho nhà giáo dục Tăng cường cơ hội học tập đầu đời Kiểm tra học sinh quá mức Chứng tỏ là một học khu thành thị lớn
Sự đa dạng Thù lao nhân viên Tuyển giáo viên mới Khác biệt về chương trình học Sử dụng sự hỗ trợ của cộng đồng
Sỉ số (50.000 học sinh) Kỷ luật nhà trường Đầu tư vào CTE Đánh giá khác nhau Nhiều nguồn lực hơn cho ELL & Giáo Dục Đặc Biệt
Đối tác Tầm nhìn học khu rõ ràng Phát triển giáo viên và các nhà lãnh đạo Làm nổi bật điều tốt
Khu vực Thu hút sự tham gia của cộng đồng và mở rộng các mối quan hệ hợp tác bên ngoài Kết quả tốt hơn cho tất cả học sinh

CHÚNG TÔI ĐÃ THỰC HIỆN VIỆC GÌ                                                

GIẢNG DẠY & HỌC TẬP

 • Chúng tôi đã áp dụng chương trình học toán, Ngữ Văn Anh và các môn xã hội chuẩn hóa Cấp 1 để cung cấp cho các nhà giáo dục của chúng tôi những nguồn lực họ cần để mang lại sự giáo dục tốt nhất cho học sinh của chúng tôi. Chương trình đào tạo dành cho các nhà giáo dục hiện nay đang được tiến hành và sẽ tiếp tục trong suốt năm học.
 • Chúng tôi đã thành lập một Phòng Dạy và Học mới để tăng cường hỗ trợ cho giáo viên và nhà lãnh đạo, bao gồm tiếp cận các chuyên viên hỗ trợ nội dung và một nền ứng dụng trực tuyến để yêu cầu hỗ trợ.
 • Chúng tôi đã lập ra chương trình Ignite, chương trình Ái Hữu Dành Cho Lãnh Đạo Giáo Viên. Các thành viên sẽ tham dự những buổi phát triển chuyên môn hàng tháng và hỗ trợ giáo viên tại các cơ sở trường học bằng cách chủ trì các cuộc họp theo cụm và cung cấp sự hỗ trợ tiếp theo.

TÀI NĂNG

 • Chúng tôi đã cắt giảm chi phí văn phòng trung ương và chuyển hướng ngân quỹ nhằm tăng lương $250 cho giáo viên và nhân sự hỗ trợ trong năm tới. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng đây là một sự khởi đầu.
 • Trước đó chúng tôi đã biên chế các trường với sáng kiến “Quality From the Start” (Chất Lượng Ngay Từ Đầu). Vào giữa tháng 7, chúng tôi có vị trí trống ít hơn 60% so với cùng ngày này năm ngoái và sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu không có vị trí trống.

VĂN HÓA, MÔI TRƯỜNG & HỖ TRỢ HỌC SINH

 • Chúng tôi đã bổ sung thêm các cán bộ phụ trách tài nguyên trường học để đảm bảo nhiều trường hơn có nguồn lực để đảm bảo sự an toàn của học sinh và nhân viên.

THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN

 • Chúng tôi gặp gỡ học sinh, nhà giáo dục, và gia đình trong các buổi tham quan trường học, thảo luận trên bàn cà phê, và họp trung tâm ở tất cả 9 học khu JPPSS. Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều cuộc họp với các nhà vận động, hiệp hội dân sự, tổ chức dựa trên đức tin, nhóm phụ huynh, công chức, và các nhà lãnh đạo khác trong cộng đồng.

SỰ BÌNH ĐẲNG

 • Chúng tôi đã thành lập một mạng lưới Transformation Network để cung cấp thêm sự hỗ trợ và tài nguyên cho các trường có nhu cầu cao nhất và nhận được 1,8 triệu dollar từ Sở Giáo Dục Louisiana để tài trợ cho mạng lưới này.

TIẾP THEO LÀ GÌ                                                                                  

GIẢNG DẠY & HỌC TẬP

 • Chúng tôi sẽ lập sơ đồ, phạm vi và trình tự chương trình học, và các thủ tục đánh giá chung để hỗ trợ các nhà giáo dục trong việc triển khai chương trình học Cấp 1.
 • Chúng tôi sẽ triển khai hệ thống Embark, Hệ Thống Hỗ Trợ Giáo Viên Mới của chúng tôi, cung cấp chương trình học tập chuyên môn và hợp tác hàng tháng cho các giáo viên mới. Những giáo viên này sẽ được chỉ định một điều phối viên hỗ trợ nhà trường với tư cách cố vấn.
 • Chúng tôi sẽ chỉ đạo một Hội Đồng Giám Đốc Chương Trình Giáo Dục Đầu Đời toàn quận để tạo ra một phương pháp toàn diện hơn về giáo dục đầu đời trong Học Khu Jefferson.
 • Chúng tôi sẽ thí điểm một sáng kiến học đọc-viết để can thiệp và mở rộng.
 • Chúng tôi sẽ hợp tác với các doanh nghiệp địa phương và các bên liên quan trong cộng đồng để tăng cường cơ hội Dạy Nghề và Kỹ Thuật (CTE) và cải thiện các chương trình của chúng tôi với sự đề nghị của một Trường Trung Học CTE Advanced Academy độc lập.
 • Chúng tôi sẽ lập ra và sử dụng một phương pháp chuẩn hóa cho đội ngũ lãnh đạo và các cuộc họp theo cụm dành cho giáo viên để hợp tác xoay quanh dữ liệu và các hành động có ảnh hưởng lớn.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ bổ sung cho các trường trung học nhằm cải thiện kết quả ACT.

TÀI NĂNG

 • Chúng tôi sẽ cải thiện thù lao nhân viên theo cách bình đẳng và đáp ứng nhu cầu thị trường.
 • Chúng tôi sẽ thành lập chương trình OPERATION LEAD, một chương trình khuyến khích các nhà lãnh đạo xây dựng các hệ thống lãnh đạo hiệu quả hơn cho các nhà giáo dục Quận Jefferson.
 • Chúng tôi sẽ đẩy nhanh thời gian biểu cho các trường nhận được dự báo biên chế nhằm biên chế sớm cho các trường bằng các nhà giáo dục tài năng và đa dạng.
 • Chúng tôi sẽ hợp tác với các trường đại học địa phương và tiểu bang nhằm củng cố hệ thống các nhà giáo dục địa phương đến với các trường của chúng tôi.

VĂN HÓA, MÔI TRƯỜNG & HỖ TRỢ HỌC SINH

 • Chúng tôi sẽ lập ra các thủ tục đảm bảo văn hóa học tập tốt cho học sinh và mở rộng các phương pháp thực hành mang tính phục hồi trong toàn học khu, chẳng hạn như chương trình Conscious Discipline and Restorative Circles.
 • Chúng tôi sẽ hợp tác với các tổ chức bên ngoài để cung cấp sự hỗ trợ tốt hơn về sức khỏe tâm thần và hành vi cho học sinh.
 • Chúng tôi sẽ khuyến khích các trường lập ra hoặc củng cố các Tổ Chức Phụ Huynh – Giáo Viên (PTO).
 • Chúng tôi sẽ – dựa trên kết quả từ một báo cáo bên ngoài – tiếp tục một chương trình thí điểm xếp lịch học nhằm tối đa hóa hiệu quả học tập của học sinh và thời gian của nhân viên và cung cấp thông tin cho bất kỳ sự thay đổi nào cho năm học 2019-2020.
 • Chúng tôi sẽ triển khai một chương trình kỷ luật chuẩn hóa nhằm đảm bảo sự nhất quán và công bằng hơn trong toàn học khu.

THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN

 • Chúng tôi sẽ thu hút sự tham gia của các bên liên quan thông qua các Hội Đồng của Giám Đốc Học Khu dành cho học sinh, phụ huynh, giáo viên, hiệu trưởng, Người Học Tiếng Anh, Giáo Dục Đặc Biệt, Giáo Dục Đầu Đời, mạng lưới Transformation Network, và cộng đồng doanh nghiệp.
 • Chúng tôi sẽ phát triển – với sự hỗ trợ của Hội Đồng Học Sinh của Giám Đốc Học Khu – Hồ Sơ Tốt Nghiệp JPPSS để cung cấp thông tin về các kỹ năng và năng lực cụ thể mà học sinh phải có khi các em tốt nghiệp.
 • Chúng tôi sẽ kể những câu chuyện về học sinh, nhà giáo dục, cộng đồng, và học khu một cách nhất quán, thú vị và phù hợp.
 • Chúng tôi sẽ lập ra một chương trình ghi nhận đối với những người ủng hộ quan trọng có tên là chương trình 128 Partners. Các nhóm này sẽ được ghi nhận công sức của họ trong việc tích cực hỗ trợ hệ thống trường học và tác động đến học sinh trong 128 giờ mỗi tuần khi các em nghỉ học.

SỰ BÌNH ĐẲNG

 • Chúng tôi sẽ nỗ lực mở rộng các chương trình nghệ thuật trong các trường tiểu học, tăng cường khả năng tiếp cận cho tất cả học sinh của chúng tôi tham gia một chương trình giáo dục toàn diện và vinh danh văn hóa của khu vực năng động của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ lập ra một hệ thống hỗ trợ toàn diện và bình đẳng cho Người Học Tiếng Anh.
 • Chúng tôi sẽ kêu gọi một đối tác bên ngoài hướng dẫn chúng tôi loại bỏ những bất công trong các trường học và giữa các trường về chủng tộc, mức thu nhập, và người học tiếng Anh.

HOẠT ĐỘNG & TÀI CHÍNH

 • Chúng tôi sẽ tăng cường quy trình ngân sách và phân bổ ngân quỹ chung và ngân quỹ theo quy định pháp luật (Title funds) hiệu quả và hữu hiệu hơn để hỗ trợ việc học của học sinh.
 • Chúng tôi sẽ hợp tác với hội đồng giáo dục về việc áp dụng kế hoạch cơ sở vật chất nhằm đảm bảo chúng tôi có cơ sở vật chất tốt hơn cho học sinh và các nhà giáo dục.

TẦM NHÌN TỔ CHỨC                                                                              

Chúng tôi sẽ đặt ra các mục tiêu chung để nâng cao kết quả của học sinh ở các lĩnh vực sau đây:

NHÀ TRẺ

 • Chúng tôi sẽ tăng cường trình độ thành thạo TS Gold.

MẪU GIÁO–LỚP 2

 • Chúng tôi sẽ tăng cường thành tích học đọc-viết và con số (CKLA).

LỚP 3 – LỚP 8

 • Chúng tôi sẽ tăng cường trình độ thành thạo LEAP proficiency.
 • Chúng tôi sẽ tăng cường trình độ thành thạo LEAP Mastery plus.

LỚP 9 – LỚP 12

 • Chúng tôi sẽ tăng cường trình độ thành thạo EOC.
 • Chúng tôi sẽ tăng số chứng nhận CTE.
 • Chúng tôi sẽ tăng số học sinh ghi danh các khóa Advanced Placement (AP).
 • Chúng tôi sẽ tăng kết quả thi Advanced Placement (AP).
 • Chúng tôi sẽ tăng tỉ lệ tốt nghiệp theo nhóm.
 • Chúng tôi sẽ tăng điểm thi American College Test (ACT).

TẤT CẢ HỌC SINH

 • Chúng tôi sẽ giảm số lượt giấy chuyển kỷ luật.
 • Chúng tôi sẽ tăng sự chuyên cần của học sinh.